Zespół

Ewelina-Słabosz-_small

Adwokat Ewelina Słabosz

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 r. W tym samym roku napisała pracę magisterską pod tytułem „Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika – skarga paulińska na tle porównawczym”, pod kierunkiem Profesora Janusza Sondla w Katedrze Prawa Rzymskiego, którą obroniła na ocenę bardzo dobrą uzyskując w ten sposób tytuł magistra prawa. Następnie w roku 2006 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości i w tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W trakcie aplikacji współpracowała z licznymi kancelariami adwokackimi, które obecnie wykorzystuje w zakresie świadczenia usług prawnych.

 

 

Adwokat Daniel Słabosz
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 r.
W tym samym roku napisał pracę magisterską pod tytułem „Nadzór nad rynkiem kapitałowym”, pod kierunkiem Profesor Anny Walaszek – Pyzioł w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego, którą obronił na ocenę bardzo dobrą uzyskując w ten sposób tytuł magistra prawa.
Po studiach rozpoczął pracę w Internetowym Domu Maklerskim S.A.
z siedzibą w Krakowie rozwijając swoje zainteresowania związane z tematyką prawa publicznego gospodarczego, a w szczególności regulatorami rynku finansowego.
Następnie w roku 2006 uzyskał pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości i w tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.
W trakcie aplikacji współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi w Krakowie.
Zdobyte bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje obecnie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, jak również w świadczeniu szerokiego zakresu usług prawnych dla klientów indywidualnych.