Specjalizacja

W zakres świadczonych usług prawnych w ramach kancelarii wchodzi w szczególności:

 

  • kompleksowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy;
  • bieżąca obsługa prawna osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
  • prowadzenie oraz kompleksowa pomoc w sprawach karnych z uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych;
  • reprezentowanie oraz doradzanie w sprawach w zakresu prawa rodzinnego w szczególności w sprawach o rozwód, o alimenty, o podział majątku wspólnego;
  • reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych;
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych;
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
  • opracowywanie zabezpieczeń transakcji handlowych;
  • przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
  • prawo budowlane oraz proces inwestycyjny, a także obrót nieruchomościami.